Hiền Đức
Hiền Đức Group

Môi trường làm việc

Bài viết liên quan

Giá trị cốt lõi
Ngày đăng: 28/02/2018  | 
HIỀN - Hiền Đức Group đặt chữ HIỀN (Hiền tài) lên hàng đầu, lấy chữ Hiền là sức mạnh, nội lực mạnh mẽ, luôn coi trọng hiền tài. Thường xuyên xây dựng, đào tạo, thu hút đội ngũ nhân sự nâng cao trình độ....
ĐỨC - Hiền Đức Group đặt chữ ĐỨC (Đạo đức) song hành, là phẩm chất quan trọng nhất trong kinh doanh. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa...của Hiền Đức luôn xoay quanh và giữ gìn chữ Đức, có đạo đức, tận tâm tận tụy và hết lòng vì sự phát triển của Công ty.
Khi có sức mạnh của sự đoàn kết, hợp sức của hai phẩm chất “Hiền” và “Đức”, Công ty sẽ phát triển mạnh mẽ và thành công rực rỡ.